top of page

Van Drama naar Trauma: Hoe een Vervelende Situatie Je Leven Kan Veranderen


van drama naar trauma
van drama naar trauma

Elke kind komt wel eens in vervelende situaties terecht. Soms zijn het kleine tegenslagen die ze gemakkelijk kunnen overwinnen, maar andere keren kunnen deze situaties uitgroeien tot iets veel diepgaanders: een trauma. Hoe gebeurt dit? Hoe transformeert een gebeurtenis tot een bron van pijn en lijden die diep in ons wezen snijdt?


Het is belangrijk om te begrijpen, dat de overgang van drama naar trauma niet altijd een rechtlijnig proces is. Het is eerder een glijdende schaal, waarbij verschillende factoren een rol spelen bij het bepalen van de impact, die een gebeurtenis op ons heeft. Laten we eens kijken naar enkele van deze factoren.


Persoonlijke Kwetsbaarheid

Eén van de belangrijkste factoren die bepalen hoe we een gebeurtenis verwerken, is de persoonlijke kwetsbaarheid op dat moment. Kinderen hebben verschillende niveaus van veerkracht en copingvaardigheden, die sterk beïnvloed kunnen worden door factoren zoals eerdere trauma's, sociale steun (of het ontbreken ervan) en zelfs genetica. Wat voor het ene kind een kleine tegenslag is, kan voor de ander een verwoestende impact hebben. Tijdens mijn carriere heb ik kinderen gezien, die een aanzienlijke tijd in afschuwelijke omstandigheden hebben geleefd en daarvan, zonder speciale hulp, in hun verdere leven minimale schade hebben overgehouden en andersom. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die de vaardigheden die ze geleerd hebben om de vervelende situatie door te komen (zoals doorzetten, accepteren van 'nee', oplossingen verzinnen om het anders te doen) om hun dromen waar te maken.


Herhaling en Duur

Een andere cruciale factor is de herhaling en duur van de gebeurtenis. Een éénmalige tegenslag kan gemakkelijker te verwerken zijn dan een langdurige, terugkerende bron van stress of pijn. Herhaalde blootstelling aan een negatieve situatie kan leiden tot een accumulatie van trauma, waarbij elke nieuwe ervaring de vorige versterkt en verdiept. Een voorbeeld hiervan is, als je dagelijks gepest wordt. Het kind voelt zich elke dag onveilig. Hierdoor kan de overtuiging groeien dat het kind niets waard is, dat het geen controle heeft over of de dag leuk wordt of niet. Het kind raak teleurgesteld in het leven, snapt niet wat het verkeerd doet en is angstig dat het nooit meer overgaat. Alle tegenslag die er dan bijkomt, maakt de neergaande spiraal alleen maar groter.


Betekenis en Interpretatie

Hoe het kind een gebeurtenis interpreteert en welke betekenis het eraan toekent, speelt een grote rol in hoe het het kind beïnvloedt. Wat voor de één een onbelangrijke gebeurtenis lijkt, kan voor een ander een diepgaande bedreiging vormen voor hun gevoel van zelfwaarde, veiligheid of verbondenheid. De perceptie van de gebeurtenis kan de emotionele reactie versterken en bepalen of het een traumatische impact heeft. Natuurlijk heeft de omgeving hier een grote invloed op. Overtuigingen vormt het kind door wat hij om zich ziet, hoort en voelt.


Sociale Ondersteuning

Ten slotte is sociale ondersteuning een essentiële buffer tegen trauma. Kinderen die kunnen rekenen op een sterk sociaal netwerk van familie, vrienden en gemeenschap hebben vaak meer middelen om met moeilijke situaties om te gaan. Aan de andere kant kunnen isolatie en een gebrek aan steun de impact van een gebeurtenis verergeren en het risico op trauma vergroten.

Kinderen zijn in ongeveer alles afhankelijk van volwassenen. Worden ze niet door deze volwassenen gesteund, dan groeit de onveiligheid en zet zich als een trauma vast in het lichaam. Dit trauma kan door alles getriggerd worden. Vaak hebben kinderen helemaal niet in de gaten waardoor.


Wat kun je doen als de professionele hulp op zich laat wachten

Wanneer het drama geen trauma wordt, blijft het drama een vervelende gebeurtenis. Aan dit drama is geen emotie meer gekoppeld die elke keer naar boven komt, als er iets vergelijkbaars gebeurt.


Word het drama een trauma dan is professionele hulp noodzakelijk, maar wat als dat een tijdje op zich laat wachten. Spelen en sporten zijn een goede uitlaatklep, maar je kunt kinderen een positief gevoel geven met badminton. (zie de blog high five.) Of de bolle buik oefening (zie de blog kalmte binnen handbereik.)


Op de gratis website staan weer nieuwe oefeningen en spelletjes ter inspiratie.


96 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page