top of page

"Koesteren van Talent: Geef Kinderen een Kans op een Sterke Start in de Samenleving"

Tijdens ons werk de afgelopen 11 jaar hebben we gemerkt, dat het kinderen ontbreekt aan vaardigheden, die hun de kans geeft hun potentie waar te maken. Onlangs ontving ik het volgende appje:

Beste Simone, misschien ken je mij niet meer, het is al meer dan 9 jaar geleden, maar ik heb bij u de stoeikruimeltraining gevolgd in (woonplaats). Ik was dat onhandelbare kind, dat door iedereen uitgespuugd werd. Nu heb ik een eigen accountantkantoor, een tof gezin en kan ik prima mijn weg vinden. Ik heb mijn agressie onder controle en weet nu hoe ik mijn problemen het hoofd kan bieden. 'Hoofd, dus niet met de handjes'. Ik moet nog veel aan de lessen denken en vertel het nu aan mijn kinderen. Groet, Bas

Beste fans van kinderontwikkeling,

We staan voor een cruciale uitdaging: het waarborgen van een solide toekomst voor kinderen, die te maken hebben met lastige sociale en financiële omstandigheden. Wij geloven, dat de ontwikkeling van sociale, cognitieve en motorische vaardigheden net zo belangrijk is als een diploma van school. Want als je veel weet, maar niet weet hoe je je moet bewegen in je sociale omgeving wordt het leven wel heel erg lastig.

Er is veel gaande in onze samenleving. Kinderen staan onder grote druk van hoge leerprestatie, sociale media die kun brein 24/7 vervuild met onhaalbare doelen, ongelijkheid, financieel lastig omstandigheden en steeds minder toegang tot mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen. Daarom richten wij ons op een project dat kinderen de kans geeft om deze vaardigheden te ontwikkelen en een goede plek in de samenleving te veroveren. Namelijk de Stoeikruimelmethode.

Mojo 51

Stichting Mojo51 (voorheen WonderKids) is opgericht in 2010  en is ontstaan vanuit de behoefte van kinderen, jongeren en jong volwassenen die zich, ondanks hun achterstandssituatie, willen blijven ontwikkelen.

Stel je eens voor: een wereld waarin elk kind de mogelijkheid heeft om zijn volledige potentieel te bereiken. Een wereld waarin sociale vaardigheden, zoals empathie en samenwerking, kinderen in staat stellen om sterke relaties op te bouwen en succesvolle teamspelers te worden. Een wereld waarin cognitieve vaardigheden, zoals kritisch denken en probleemoplossend vermogen, kinderen in staat stellen om uitdagingen aan te gaan en hun creativiteit te benutten. Een wereld waarin motorische vaardigheden, zoals fijne en grove motoriek, kinderen zelfvertrouwen geven en hun algehele ontwikkeling bevorderen. Hoe dit bereikbaar is lees je hier.

Stoeikruimels
Het boek: de stoeikruimelmethode

Jouw financiële steun is essentieel om deze wereld dichterbij te brengen. Met jouw bijdrage kunnen we kinderen in moeilijke omstandigheden de kans geven om te groeien, te leren en te bloeien. Jouw steun maakt het mogelijk om middelen en programma's te bieden die deze kinderen de begeleiding en ondersteuning geven die ze nodig hebben om hun vaardigheden te ontwikkelen.

Samen kunnen we een omgeving creëren waarin kinderen kunnen gedijen, ongeacht hun achtergrond. Samen kunnen we ervoor zorgen dat geen enkel kind wordt achtergelaten. Jouw bijdrage, hoe groot of klein ook, zal een directe impact hebben op het leven van deze kinderen en een fundament leggen voor hun toekomstige succes.

Laten we samen bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin elk kind de mogelijkheid heeft om zijn talenten te ontdekken en zijn dromen na te jagen. Jouw steun maakt een verschil. Sluit je aan bij ons en investeer in de toekomst van deze kinderen.

We hebben de donatie specifiek nodig voor de kinderen, die geen financiële mogelijkheid hebben of niet in een situatie zijn waar hulp/zorg bereikbaar is. Vooral deze kinderen hebben jouw financiële steun nodig om hun talent tot ontwikkeling te brengen. Wij willen er voor zorgen, dat stoeikruimels ook voor hun beschikbaar is. Daarnaast is voor ontwikkeling van de methodiek geld nodig. Andere tijd, andere behoeftes, dus nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijk dank voor jouw aandacht en overweging. Samen kunnen we het verschil maken.

Met vriendelijke groet,

Simone Cieraad

Bestuurder Mojo 51

ANBI

Stichting Mojo51 heeft een ANBI status. Dit houdt in dat wij een instelling zijn, die zich voor minstens 90% inzet voor algemeen nut. Wat ANBI precies inhoudt en waarom wij hiervoor in aanmerking komen les je op de pagina van de belastingdienst

 

Wanneer u doneert aan stichting Mojo51 betekent dat ook voordeel voor jou. Hoe dit precies werkt kun je lezen op giften en Anbi.

 

Wil je graag lezen of Mojo51 aan onze verplichtingen voldoen lees dan verder op: welke verplichtingen heeft een ANBI instelling.

 

Onze gegevens m.b.t. ANBI status kunt u vinden op ANBI.nl. 

RSIN 822912764 / ANBI 822912764

 

Jaarrekeningen Stichting Mojo 51:

Wil je graag de jaarrekening inzien. Dat kan, stuur dan een mailtje naar info@mojo51.nlDe jaarrekening van 2022.

Formulier Publicatieplicht ANBI

Onze dochter heeft veel aan de stoeikruimellessen gehad. Ze heeft meer zelfvertrouwen gekregen, laat zich niet aan de kant schuiven en kan voor haar probleempjes (met en soms zonder onze hulp) een oplossing te zoeken. Wij hebben er ook veel aan gehad. 'Gaat het niet zoals het moet, dan moet het zoals het gaat en het hoeft niet perfect' zijn de zinnen die mij in ieder geval niet meer zo'n krampachtige moeder hebben gemaakt. En eerlijk het was fijn dat het zo goedkoop was, anders had ik het niet kunnen betalen. Echt, ontzettend bedankt, Alice

anbi

"Koesteren van Talent: Geef Kinderen een Kans op een Sterke Start in de Samenleving"

De wereld waarin het mogelijk is kinderen te begeleiden in hun sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling ligt in handbereik door het stoeikruimelproject (in het buitenland onder de naam: fristy and frolic). De stoeikruimelmethode wordt al 11 jaar met plezier onderwezen aan kinderen, maar ook aan professionals en vrijwilligers, die met kinderen werken. We willen zo veel mogelijk kinderen toegang geven tot de methodiek en hebben gekozen om iedereen die geïnteresseerd is te onderwijzen. Zo wordt ons bereik beetje bij beetje uitgebreid zonder veel overhead kosten zijn. 

We zijn al goed op weg in de Nederlandstalige gebieden België, Curaçao en Suriname, maar willen ook zoveel mogelijk landen veroveren waar Engels gesproken wordt.

Onlangs heb ik de cursus de stoeikruimelmethode af gerond. Het is ontzettend praktisch met veel voorbeelden. Je kan er direct mee aan de slag. Ook de blijvende ondersteuning na de cursus. Heel fijn, Mvgr. Monique

Bewegend en spelend leren
Bewegend en spelend leren

Binnen het project is speciale aandacht voor kinderen van vluchtelingen. Zij hebben geen zeggenschap in hun lot en zijn daardoor extra kwetsbaar. De meeste kinderen reizen niet alleen van land tot land, maar ook in Nederland van de ene plek naar de andere. Dit is niet goed voor hun ontwikkeling. Niet voor hun scholing en niet voor de ontwikkeling van de vaardigheden om hun potentie tot bloei te laten komen. Hulp en zorg voor deze kinderen komt vaak niet opgang omdat ze overal te kort zijn en de procedure voor hulp en zorg te lange trajecten zijn. Wij helpen deze kinderen wel, maar kunnen weinig resultaat boeken als we niet met hen mee kunnen reizen. Een mobiele stoeikruimelplek zo daar een uitkomst voor zijn.

hoe
bottom of page