top of page

De creatieve kracht van Pubers. Een Unieke Expressie van Genialiteit

Creatief zijn we in zekerzin allemaal, maar pubers hebben dat beetje extra; een speciale creatieve fibe, die hen onderscheidt van andere leeftijdsgroepen. De puberteit wordt vaak associëren met uitdagend gedrag en opstandigheid en minder op de buitengewone creatieve potentie, die juist in deze fase tot uiting komt. Hoe komt dit en nog leuker is de vraag hoe kunnen we het gebruiken in het normale leven. De commercie weet er wel raad mee. Nu de rest van ons nog.


Het creatieve gedrag van pubers kan worden verklaard door een combinatie van factoren, waaronder de hersenontwikkeling en hormonale verandering. Deze ontwikkeling stimuleert het zoeken naar identiteit en autonomie. Het gebrek aan ervaring maakt ze nieuwsgierig en de verwondering over nieuwe ontdekkingen zet ze aan tot meer creativiteit.


Het grote ontwaken van zelfexpressie

De puberteit markeert een bijzondere periode in het leven van een mens, waarin identiteitsvorming en zelfontdekking centraal staan. Pubers ontdekken allerlei gevoelens, perspectieven en worden geconfronteerd met nieuwe ervaringen. Dit alles leidt tot een intens verlangen naar zelfexpressie. Voor deze innerlijke zoektocht biedt creativiteit een uitlaatklep van gedachten, emoties en verbeelding. Zij gebruiken daarbij vaak creatieve vormen zoals kunst, muziek, schrijven en andere creatieve vormen. Door de onderlinge verbondenheid creëren pubers vaak een eigen taal en kledingstijl en voelen zijn zich aangetrokken tot bepaalde sociale issues.


De onbevangenheid stelt hen in staat om grenzeloos te denken

Pubers hebben het vermogen om conventies uit te dagen. Zij hebben de neiging om de status quo uit te dagen en conventionele denkwijzen ter discussie te stellen. Ze stellen vragen als "Waarom?" en "Waarom niet?" zonder de beperkingen van sociale verwachtingen.

In vergelijking met volwassenen hebben pubers vaak minder beperkende overtuigingen over wat wel en niet mogelijk is. Ze hebben nog niet dezelfde mate van levenservaring en zijn niet beïnvloed door het vooroordeel van "dat kan niet" of "dat is niet hoe het hoort". Deze onbevangenheid stelt hen in staat om grenzeloos te denken en onconventionele ideeën te verkennen. Het kritische denken en verlangen naar verandering moedigt pubers aan om nieuwe ideeën te verkennen, grenzen te verleggen en creatieve oplossingen te bedenken voor bestaande problemen.

Pubers hebben vaak nog de moed om risico's te nemen en te experimenteren, waardoor ze nieuwe horizonten kunnen verkennen en hun creatieve potentieel kunnen benutten.


Emotionele intensiteit als brandstof voor creativiteit

De puberteit is een periode van grote emotionele intensiteit. De overgang van de kindertijd naar volwassenheid gaat gepaard met een breed scala aan emoties, zoals vreugde, verdriet, verwarring en verliefdheid. Deze sterke emoties dienen als brandstof voor creatieve expressie. Pubers kunnen hun gevoelens kanaliseren in kunstwerken, poëzie of muziek, waarbij ze vaak een dieper begrip en betekenis vinden voor hun eigen ervaringen.


Sociale interactie en groepsdynamiek

Daarnaast verandert in de puberteit de sociale dynamiek dramatisch. Pubers vormen hechte vriendschappen, zoeken erkenning binnen hun peergroep en worden beïnvloed door de meningen en ideeën van anderen. Deze interacties stimuleren een omgeving waarin ideeën en creativiteit vrij kunnen stromen. Groepsprojecten, brainstormsessies en gezamenlijke kunstuitingen bevorderen de creatieve energie en moedigen pubers aan om samen te werken en nieuwe perspectieven te verkennen.


Nieuwsgierigheid, verwondering en creativiteit vormen de basis voor anders leren

Pubers hebben een intrinsieke drang naar nieuwsgierigheid, verwondering en creativiteit. Door deze eigenschappen te omarmen, kunnen we pubers op een andere manier laten leren, waarbij ze actief betrokken zijn en gemotiveerd om kennis en vaardigheden te verwerven. Door nieuwsgierigheid te stimuleren, verwondering te cultiveren, creatieve expressie te omarmen, persoonlijke interessegebieden te integreren en samenwerking te bevorderen, kunnen we pubers inspireren om op een diepgaande en authentieke manier te leren. Laten we deze benadering omarmen en de kracht van nieuwsgierigheid, verwondering en creativiteit benutten om het onderwijs voor pubers te transformeren.


Hieronder weer een paar boeken, die wij het lezen waard vonden.


51 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page