top of page

"Gedachtenkracht: hoe onze gedachten ons gedrag sturen"

Bijgewerkt op: 6 apr.


Waarden zijn overtuigingen en principes, die we belangrijk vinden en die ons gedrag en ons oordeel over goed en fout beïnvloeden. De waarden van een kind worden gevormd door opvoeding, familie, school, vrienden, de omgeving en ervaringen.

Het zijn de dingen die we als individu of als groep nastreven en die helpen om betekenis te geven aan ons leven.


Waarden kunnen verschillen van persoon tot persoon en van cultuur tot cultuur. Tevens kunnen waarden veranderen als kinderen ouder worden. Waarden die in de kindertijd vanzelfsprekend zijn, zijn dat ineens niet meer in de puberteit. Veelvoorkomende waarden zijn bijvoorbeeld eerlijkheid, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid, loyaliteit, integriteit, mededogen en rechtvaardigheid.

Waarden helpen om beslissingen te nemen en keuzes te maken. Ze beïnvloeden het gedrag en onze interacties met anderen. Ze zijn vaak verbonden met de persoonlijke identiteit en ons gevoel van wat belangrijk is in het leven.


Deze waarden vormen de gedachten van het kind. Denken gaat altijd vooraf aan doen; ook al lijkt dat soms niet zo. Je gedachten sturen je hersenen aan en je ledenmaten voeren het uit. Bijvoorbeeld: je denkt 'ik heb zin in thee', daarna ga je thee zetten. Het is niet zo dat je, zo maar uit het niets, thee gaat zetten. Als kinderen zeggen: 'daar heb ik niet aan gedacht', dan is het niet dat ze niet gedacht hebben, maar dan hebben ze niet bedacht aan de andere opties voor het probleem waarvoor ze staan. Gedachten hebben dus een grote invloed op ons gedrag. Hierdoor spelen onze interne overtuigingen, aannames, attitudes, verwachtingen en emoties een belangrijke rol bij het bepalen van hoe we ons gedragen in de wereld om ons heen.

Onze gedachten bepalen onze perceptie van de wereld en onze reactie daarop.

Bijvoorbeeld, als het kind een negatieve houding heeft ten opzichte van een bepaalde situatie, kan het, door de situatie te vermijden, zijn gedrag daarop aanpassen. Als het kind daarentegen een positieve houding heeft, is het eerder geneigd om actief deel te nemen aan die situatie.

Onze gedachten beïnvloeden ook onze motivatie om bepaalde acties uit te voeren.

Wanneer een kind bijvoorbeeld denkt dat het in staat is om een taak succesvol uit te voeren, is het eerder geneigd om die taak aan te pakken en te voltooien. Wanneer een kind denken dat het niet in staat is om de taak succesvol uit te voeren, is het minder gemotiveerd en ziet minder kans om de taak te voltooien.

Onze gedachten kunnen onze emoties beïnvloeden

én onze emoties op hun beurt weer ons gedrag. Als we bijvoorbeeld denken dat we in een gevaarlijke situatie zijn, voelen we ons angstig en passen we ons gedrag aan om te reageren op die angst.

Kortom, onze gedachten spelen een belangrijke rol bij het bepalen van ons gedrag en kunnen ons motiveren om acties te ondernemen of te vermijden.


De vicieuze cirkel van gedachten en gedrag kan ontstaan wanneer negatieve gedachten leiden tot negatief gedrag, wat op zijn beurt weer negatieve gedachten uitlokt en zo verder. Deze cyclus kan zeer moeilijk te doorbreken zijn en kan leiden tot een negatieve spiraal van emoties en gedrag.


Bijvoorbeeld, als een kind zich zorgen maakt over zijn prestaties, kan dit leiden tot vermijdingsgedrag, zoals het uitstellen van taken of het vermijden van verantwoordelijkheden.

Dit gedrag kan vervolgens leiden tot negatieve gedachten over het eigen vermogen om taken uit te voeren, wat op zijn beurt het vermijdingsgedrag en de negatieve gedachten verder versterkt. Op zijn beurt kan deze vicieuze cirkel weer leiden tot gevoelens van angst, stress en depressie, waardoor het nog moeilijker wordt om de cyclus te doorbreken.

Om deze cyclus te doorbreken is het belangrijk om de negatieve gedachten te identificeren en deze te vervangen door positieve gedachten. Door positieve gedachten te ontwikkelen, kan het gedrag veranderen en wordt de cyclus doorbroken.


Het doorbreken van deze cyclus kan soms moeilijk zijn en het kan nodig zijn om nieuwe vaardigheden en strategieën te ontwikkelen om de vicieuze cirkel te doorbreken en positieve veranderingen te bewerkstelligen.


Het is goed om je ervan bewust te zijn, dat het gedrag dat het kind dat jij coacht, les geeft, traint of begeleid laat zien, voorkomt uit gedachten. Het is daarom geen overbodige luxe om te onderzoeken waarom kinderen doen, zoals je doen. Niet om de schuld van het gedrag buiten het kind te leggen, maar wanneer je de achterliggende gedachte kunt achterhalen, is het makkelijker om het kind effectief te helpen. Kun je de overtuiging, die het kind heeft bv. 'ik vind dit eng.' veranderen, dan verander je het gedrag. Wanneer je met mensen werkt, zal je ervaren dat diepliggende overtuigen moeilijk te veranderen zijn. Door motiveren kom je een heel eind. Wil je voor altijd iets veranderen dan is naast motiveren inspireren een must. Kijk hiervoor in de blog: van motivatie naar inspiratie.


Onderschat in het ieder geval nooit de kracht van gedachten; het bepaalt hoe we ons gedragen.93 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page