Leren door doen

Stichting Mojo 51 (voorheen WonderKids) zet verschillende middelen in waarbij er gewerkt kan worden aan ontwikkeling van deelnemer.
Stoeikruimels is er voor de kleinste onder ons. Leeftijd vanaf 4 tot 12 jaar. Voor info klik hier.

4 tot 12 jaar

#opnaarwerk is een project dat als doel kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Door te werken in de Drukkerij PressOn (www.press-on.nl) en mee te doen met de toekomstklas kan de deelnemer  leren over hoe het er aan toegaat als je gaat werken. Sociale vaardigheden zoals: op tijd komen, samenwerken, werk zien liggen, problemen oplossen, doorzetten e.d. worden op de werkvloer geleerd. In de toekomstklas wordt er aandacht besteedt aan het ontdekken van je kwaliteiten, solliciteren, CV maken, presenteren, werk zoeken. Natuurlijk kan je er ook achter komen dat je eerst weer naar school wil voordat je gaat werken. Ook daar is aandacht voor.  Er zijn verschillende manieren om aan dit project mee te kunnen doen: 
  1. tot 2020 zijn er voor jong volwassenen leerwerktrajecten beschikbaar. Meer info over dit traject klik dan hier. Duur van het traject 3 tot 6 maanden. Aanwezigheid van de deelnemer minimaal 20 uur per week. 
  2. Via de WMO kan er dagbesteding aangevraagd worden bij de Drukkerij. Dagbesteding bij onze drukkerij houdt niet in dat je tot in lengte der dagen voor de gezelligheid bij ons kan blijven. De doelgroep van Mojo51 is jong en verdiend daardoor een  goede plek in de maatschappij. De dagbesteding wij aanbieden is er daarom altijd op gericht om vaardigheden te leren die men in de toekomst kan gebruik om verder te groeien.  Binnen een dagbestedingstraject is de mogelijkheid om ontwikkeling van de deelnemer meer te faseren en kunnen de trajecten langer duren dan bij punt 1.

17 tot 28 jaar

#opnaarschool is een project dat als doel heeft uitval van school te voorkomen of weer terug te keren naar de klas. 
Onderdelen:
  1. training sociale & cognitieve vaardigheden gericht op vaardigheden die je nodig hebt om je te kunnen handhaven op school.
  2. plaatsing in de Drukkerij PressOn in combinatie studiebegeleiding. Dit traject kan gevolgd worden als jongeren niet meer in staat zijn op school te zijn. De jongere maakt in de Drukkerij het schoolwerk (meestal in de ochtend) en de rest van de dag werkt hij mee in de Drukkerij. Het aanleren van sociale & cognitieve vaardigheden staat hierbij voorop. Indien er nog stage gelopen moet worden, kan dit in de Drukkerij plaatsvinden.
Deze trajecten kunnen door school aangevraagd worden. Op dit moment verzorgd het samenwerkingsverband, de gemeente Deventer en Ferm voor de financiering.

13 tot 18 jaar

Ambulante/individuele begeleiding
Wanneer er in de privé situatie zaken niet lekker lopen, kan dit belemmerend zijn voor je functioneren op het werk en/of school. Jammer want dat kom je niet vooruit. Is er nog niemand die je daar voldoende bij kan ondersteunen, dan kun je bij ons terecht voor begeleiding.  Stuur ons een mailtje, zodat we een afspraak kunnen plannen om te bespreken wat er nodig is en of je daarbij kunnen helpen.

17 t/m 27 jaar

  • White LinkedIn Icon