Vervolg: we have a dream... en daar hebben we een ondernemer bij nodig

Bijgewerkt op: 23 sep. 2020


Vorige week hebben we de blog 'We have a dream...' gepost. De reacties waren overweldigend. In de blog legde we uit, dat ons project met drukkerij PressOn een succes is m.b.t. het ondersteunen van jonge mensen, die door een tijdelijke of blijvende beperking niet werken of naar school gaan, maar wel bereid zijn alles op alles te zetten om een baan te krijgen. We kregen allerlei vragen zoals: wat hebben jullie in gedachte? Wat verwachten jullie van de onderneming? Wat kunnen we terug verwachten? In deze blog proberen we dit te beschrijven. Vragen blijven natuurlijk altijd welkom.


Eerst wat achtergrond informatie.

Arbeidstoeleiding en dagbesteding vallen bij onze doelgroep in elkaar en dat maakt het lastig. Voor beide activiteiten is een ander financiering. Dagbesteding wordt gefinancierd vanuit de WMO (kort gezegd: zorgbudget gemeente) en voor arbeidstoeleiding moeten de medewerkers van de sociale dienst aan de slag om de mensen een passende baan te bezorgen. Bij ons komen jonge mensen, die graag verder willen, maar vast zijn gelopen in het leven. Ze zijn te jonge en hebben te veel talent om voor de rest van hun leven 'asbakken te kleien' of schroeven in moertjes te draaien, maar ze zijn nog niet instaat om echt te werken. Ze hebben daarvoor op het moment van aanmelding teveel begeleiding nodig. WMO (financiering voor dagbesteding) is daarom vaak geen optie en de arbeidstoeleiding die wij bieden, wordt niet gefinancierd. Er melden zich wel jonge mensen aan en helaas moeten we nu vaak nee verkopen.


Om twee redenen zijn wij een onderneming gestart

  1. Het geeft mensen een enorme boost om zinnig bezig te zijn. Ze voelen zich gewaardeerd, leren enorm veel van het proces, krijgen weer vertrouwen in zichzelf en in de maatschappij en leren sociale vaardigheden die ze nooit geleerd hebben of onderweg zijn kwijt geraakt. Door deze manier van werken aan arbeidsvaardigheden komen talenten naar boven, die mensen niet van zichzelf verwacht hadden. Hierdoor zijn ze sneller klaar voor de arbeidsmarkt dan in eerste instantie werd verwacht. Soms is er een verlenging van het traject nodig, omdat het goed gaat, maar er nog bestendiging nodig is.

  2. De tweede reden is, dat we vaak de financiering van deze trajecten niet rond krijgen en met de omzet van de drukkerij geld proberen te verdienen om zo de kosten te dekken. Vorig jaar heeft de provincie ons enorm geholpen en hebben we 50% van de trajecten zelf betaald. Ook dit is weer een extra motivatie voor de deelnemers om hun beste beentje voor te zetten.


Waarom de flirt met het bedrijfsleven

Niemand wil dat talent verloren gaat. We willen allemaal dat er niet te veel mensen voor lange tijd afhankelijk zijn van overheidssteun. Vooral op gebieden waar er veel te winnen is, moet er ingezet worden op succes. Onze doelgroep is dat gebied. De doelgroep waar wij mee werken zien we nu tussen wal en schip belanden, doordat we het samen met de overheid (om allerlei redenen) niet voor elkaar krijgen. De vraag is of we naar de overheid moeten blijven staren. Als deze jonge mensen onze toekomstige werknemers zijn, waarom dan niet de verantwoordelijkheid delen met de ondernemers.

Onze drukkerij is ontstaan vanuit een zorg gedachte. Ondanks dat we binnen de zorg ondernemend zijn, zijn we geen ondernemers in de zin van het bedrijfsleven. Op dat gebied is voor ons nog veel te leren. Natuurlijk vinden we wat we doen heel stoer, maar weten we ook dat het Jip & Janneke niveau soms hoog is. Prima, maar daarmee kunnen we het project niet gefinancierd krijgen en kunnen we dus alle hulp gebruiken om commercieel beter te worden.


Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waar wij behoefte aan hebben:


  • We hebben gemerkt dat onze deelnemers aan het einde van hun traject behoefte hebben hun kennis en kunde te toetsen in een echte werkomgeving. Het liefst één waar we goede afspraken kunnen maken over de begeleiding tijdens deze periode. Wij denken dat dit beter lukt met een bedrijf dat zich verbonden voelt met ons project.

  • Het is goed voor onze deelnemers om vanaf de zijlijn te zien welke mogelijkheden er in een bedrijf zijn en dat deze mogelijkheden bereikbaar zijn.

  • Het voelt als een warm bad voor de deelnemers wanneer een bedrijf jouw geploeter om weer boven te komen drijven ziet en zich daarvoor in wil zetten.

  • Het afgelopen jaar hebben jonge mensen zich op verschillende niveaus en met een verscheidenheid aan talent ontwikkeld tijdens het project. Ook waren er mensen bij die al gewerkt hadden en ervaren waren op het gebied van media & design, data verwerking en analyse daarvan, facilitaire zaken en in een functie als operator. Het is fijn, wanneer een bedrijf dat zich aan ons verbindt ook verschillende functie heeft waar stage gelopen en/of werkervaring op gedaan kan worden.


Wat doen we terug

  • Uw onderneming bouwt mee aan de toekomst van jonge mensen en aan de ontwikkeling van toekomstige werknemers

  • We geven begeleiding aan jonge mensen, die op de werkvloer tijdelijk of blijvend meer moeite hebben zich te handhaven

  • We bieden de mogelijkheid dat uw personeel, dat tijdelijk hun functie binnen uw bedrijf niet uit kan oefenen, tijdens hun ziekte periode mee kunnen werken in ons project. We hebben gemerkt dat mensen, die herstellen het prettig vinden om hun kennis en kunde over te dragen en bezig te zijn op een wat minder intensief niveau.