top of page

Doen Zoals het Heurt!

Alle dingen precies doen zoals het hoort, kan enorme voldoening geven. Het geeft zekerheid en het wordt vaak erg gewaardeerd. Maar wat als 'hoe het hoort' niet past bij je persoonlijkheid?

In het dagelijkse levens worden we vaak geconfronteerd met situaties waarin onze overtuigingen niet overeenkomen met de realiteit om ons heen. Of het nu gaat om politieke overtuigingen, persoonlijke overtuigingen over relaties of zelfs professionele overtuigingen over het te volgen carrière pad, de discrepantie tussen overtuigingen en de realiteit kan een aanzienlijke bron van stress worden. Deze blog vertelt je meer over de impact van overtuigingsconflicten op ons welzijn en hoe je hiermee kunt omgaan.


Eerst twee voorbeelden uit de praktijk.

Het zijn voorbeelden, dus hebben we de namen van de personen veranderd en toestemming om het te delen.

1.

Feel your power
Feel your power

Anna was altijd een krachtige en energieke vrouw geweest. Ze had een bloeiende carrière, een hechte vriendenkring en een liefdevol gezin. Ze stond altijd klaar om anderen te helpen, of het nu ging om advies op het werk, ondersteuning voor vrienden in nood, of het organiseren van activiteiten voor haar kinderen. Haar leven was gevuld met activiteit en betekenisvolle verbindingen.


Echter, alles veranderde toen Anna werd getroffen door een ernstige ziekte, die haar deels verlamde. Plotseling kon ze nauwelijks meer iets doen, behalve liggen in haar bed en afhankelijk zijn van anderen voor de meest basale zorg. Haar actieve leven kwam abrupt tot stilstand, en ze voelde zich gevangen in haar eigen lichaam, ver verwijderd van de sterke en onafhankelijke vrouw die ze ooit was.


In de nasleep van haar ziekte worstelde Anna met gevoelens van verdriet, frustratie en machteloosheid. Haar overtuigingen over wie ze was en wat ze kon bereiken, gebaseerd op haar leven vóór de ziekte, leken niet langer van toepassing op haar nieuwe realiteit. Ze voelde zich verloren en onzeker over haar plaats in de wereld.


Pas toen Anna begon te accepteren, dat haar leven voorgoed was veranderd en dat ze moest leren omgaan met haar beperkingen, begon ze een verschuiving te ervaren.

Langzaam paste zij haar overtuigingen aan, aan haar nieuwe realiteit en richtte zij zich op wat ze wel kon in plaats van te treuren om wat verloren was gegaan.


Langzaam maar zeker begon Anna nieuwe manieren te ontdekken om van het leven te genieten en zichzelf uit te drukken. Ze ontwikkelde een dieper begrip voor de waarde van eenvoudige momenten van vreugde en verbondenheid. Ze vond een manier om actief deel te nemen aan sociale leven en vond voldoening in kleine gebaren van vriendelijkheid en medeleven.


Door haar overtuigingen aan te passen en zich te concentreren op wat echt belangrijk was in haar leven, vond Anna een nieuw gevoel van betekenis en doel. Ze ontdekte dat ze nog steeds waardevol kon zijn voor anderen, zij het op een andere manier dan voorheen. Haar ziekte had haar veranderd, maar het had haar ook de mogelijkheid gegeven om op een dieper niveau verbinding te maken met zichzelf en anderen.2.

David is van jongs af aan opgevoed met de overtuiging, dat succes gelijk staat aan een indrukwekkende carrière. Zijn ouders hebben laten zien hoe belangrijk het is om hard te werken, promoties na te streven en een prestigieuze positie te bereiken. Daarnaast hebben ze laten merken, dat een succesvolle carrière hun trots zal maken.


Vanuit deze overtuigingen heeft David zichzelf gedreven om te excelleren in zijn academische en professionele leven.


Nu, in zijn late twintiger jaren, heeft David inderdaad een indrukwekkende carrière opgebouwd.

Hij heeft zich opgewerkt tot een leidinggevende positie in een groot bedrijf, met een goed salaris en tal van professionele prestaties om trots op te zijn.


Doe wat past bij wie jij bent
Doe wat past bij wie jij bent

Echter, ondanks zijn succes begint David zich steeds meer ontevreden te voelen.

Hij merkt, dat de eisen van zijn baan hem steeds meer energie kosten, dan dat het wat oplevert. Zijn werk geeft hem niet de voldoening die hij voor ogen had. Tevens heeft hij weinig tijd voor zijn gezin, vrienden en persoonlijke interesses.


David realiseert zich dat hij niet meer zo zeker is van zijn overtuigingen met betrekking tot zijn carrière. Waarvoor deed hij dit werk eigenlijk. Voor zichzelf? Voor zijn ouders? Wilde hij bewijzen dat hij goed genoeg is?

Uiteindelijk komt David er achter dat hij een carrière nastreeft, die misschien wel strookt met de verwachtingen van anderen, maar niet per se met zijn eigen persoonlijkheid en waarden.


Het besef dat hij zijn leven heeft gewijd aan iets dat niet volledig resoneert met wie hij werkelijk is, veroorzaakt een innerlijk conflict. Aan de ene kant voelt hij de druk om trouw te blijven aan de overtuigingen, die hem zijn bijgebracht tijdens zijn opvoeding en om de externe maatstaven van succes na te streven.

Aan de andere kant verlangt hij naar een leven, dat meer in lijn is met zijn eigen passies, interesses en waarden.


Dit interne conflict brengt David in een staat van mentale spanning en onrust. Hij voelt zich gevangen tussen de verwachtingen van anderen en zijn eigen verlangens, en hij worstelt met het vinden van een evenwicht tussen deze twee. Dit conflict kan leiden tot gevoelens van stress, onzekerheid en zelfs een gevoel van identiteitsverlies bij David.


Deze voorbeelden illustreren hoe het internaliseren van externe overtuigingen over succes en carrière kan leiden tot een innerlijk conflict wanneer deze overtuigingen niet overeenkomen met onze eigen persoonlijkheid en waarden.

Wanneer we merken dat onze overtuigingen niet overeenkomen met wie we werkelijk zijn, kan dit ons een gevoel van hulpeloosheid geven en ons vertrouwen in onze eigen oordeelsvermogen aantasten.


Conflicten tussen onze overtuigingen en die van anderen kunnen spanningen veroorzaken in persoonlijke relaties en zelfs leiden tot conflicten op de werkplek of in de gemeenschap.

Het omgaan met overtuigingsconflicten en de resulterende stress vereist vaak een proces van zelfreflectie en aanpassing.

Het levert stress op waardoor je in een neerwaartse spiraal komt van negatieve gedachten.

Het is niet moeilijk om je voor te stellen, dat wanneer er veel stress is, het lastig is je gedachten goed op een rij te krijgen, de juiste beslissingen te nemen of in aller rust de consequenties van dit conflict tussen jouw eigen overtuigingen, je huidige realiteit en hoe je je leven kan ombuigen naar een situatie die beter bij je past.


Stress is een belangrijk speler in het veroorzaken van lichamelijk en mentale klachten. Het loslaten van deze stress c.q. spanning kan verschillende voordelen bieden bij het proces van zelfontdekking en het vinden van balans tussen externe overtuigingen en zijn eigen innerlijke waarden.


Als eerste Stressvermindering: Ontspanningstherapieën, zoals mindfulness-meditatie, ademhalingsoefeningen en progressieve spierontspanning, kunnen je helpen stress te verminderen en zijn geest te kalmeren. Door regelmatig te oefenen kan hij beter omgaan met de innerlijke spanning die wordt veroorzaakt door zijn interne conflict.


Zelfreflectie: Door ontspanning kun je de ruimte ervaren om dieper in jezelf te kijken en je gedachten en gevoelens te onderzoeken. Door te mediteren of simpelweg te ontspannen, kun je een beter begrip ontwikkelen van wat jij echt wilt in het leven en welke waarden voor jou het belangrijkst zijn.


Acceptatie: Ontspanning kan je helpen om meer acceptatie te ontwikkelen voor jouw huidige situatie, inclusief de conflicterende overtuigingen die je ervaart. Door te leren accepteren wat je niet kunt veranderen, kun jij je meer openstellen voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden en perspectieven.


Verbinding met jezelf: Door middel van ontspanning kun je een diepere verbinding met jezelf ervaren. Dit kan je helpen om jouw eigen innerlijke stem te horen en beter te luisteren naar jouw eigen behoeften en verlangens, los van externe invloeden.


Exploratie van alternatieven: Terwijl je ontspant en je geest tot rust komt, kun je ruimte creëren om te brainstormen en te verkennen welke alternatieve paden je kan volgen die meer in lijn zijn met je eigen persoonlijkheid en waarden.


Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van ontspanning, neem dan een kijkje op de site en boek een afspraak of stuur een mail naar simone@mojo51.nl64 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page