Zoeken
  • Mojo51

Van Kids naar volwassen organisatie

Bijgewerkt: 4 sep 2018

De wens van de jong volwassenen binnen onze organisatie was groot. Wij zijn toch geen Kids!! Dat klopt, maar veel mensen kennen ons al als WonderKids. Uiteindelijk was het ook niet meer uit te leggen aan de andere organisaties als we kwamen vertellen over onze projecten zoals #opnaarwerk en #opnaarschool, die voor een groot deel bestemd zijn voor jonge mensen van 18+. Daarnaast heeft WonderKids een ontwikkeling doorgemaakt, die niet meer bij de naam pas. De groei en veranderingen vereisen een nieuw jasje, maar de doelstelling van de stichting blijft hetzelfde: 'activiteiten organiseren voor kinderen, jongeren en jong volwassenen zodat zij bredere georiënteerd de samenleving kunnen betreden' staat er in onze statuten en dat is wat we nog steeds doen. De afgelopen tijd is de nadruk gaan liggen op begeleiding op maat en toeleiding naar school en/of arbeidsmarkt. Hiervoor hadden en hebben we een aantal goede projecten: stoeikruimels voor de kleinste, trainingen op maat voor de pubers en #opnaarwerk en/of #opnaarschool voor de jonge mensen van 18-, 18+ tot 27 jaar.

Nu heet alleen de stichting Mojo51, atelier OPNIEUW is PressOn geworden en de stoeikruimels blijven stoeikruimels.


In de loop der tijd hebben we van alle kanten ondersteuning gekregen om onze projecten op te zetten en/of te financieren. Contracten gesloten met gemeente voor de jeugd en WMO, financiering vanuit de provincie Overijssel voor het 1000 kansentraject en Stichting Leergeld Deventer en veel donaties van particulieren en organisaties voor de Stoeikruimels. We ervaren veel steun van scholen (Etty Hillesumcollege, Kapstok, Intermetzo), COA nederland, ouders die hun kinderen aan ons toevertrouwen, maar ook collega zorgorganisaties die steeds meer de samenwerking met ons op zoeken.

M.a.w.: we zijn van een paar mensen met veel bravoure en een hart voor jonge mensen het wel even fikst ontwikkelt tot een organisatie die werkelijk woord heeft gehouden en hun doelstelling is trouw gebleven. Kleinschalige en intensieve hulp aan jonge mensen, die het heel moeilijk hebben om zich staande te houden in onze samenleving.
0 keer bekeken
  • White LinkedIn Icon