top of page

"Troostende Beweging en Emotioneel Welzijn van Baby's.Het komt vaak voor. Baby's, die huilen bij het slapengaan als ze bij het kinderdagverblijf zijn. Bewegen kan helpen bij het geruststellen van de baby. Aan het eind van deze blog enkele tips hoe je met troostende bewegingen het welzijn van de baby's kunt ondersteunen, maar eerst meer inzicht in wat er aan de hand is op dat moment.


Het is een lastig onderwerp, maar we moeten eerlijk zijn. De natuur heeft niet bedacht, dat de baby en de moeder gescheiden moeten worden. De natuur heeft bedacht, dat de veiligste plek, waar je als baby kunt zijn, de moeder is. Scheiding van moeder en het kind brengt bij de baby een onveilig gevoel teweeg. Dat is een vervelende conclusie als je als moeder moet werken en je de baby naar het kinderdagverblijf gaat brengen. Ook als medewerker op het kinderdagverblijf kun je hiermee flink met de handen in het haar zitten.


De Emotionele Impact van Slaap en Scheiding van Moeder op Baby's: Een Diepgaande Kijk.

Als baby's van hun moeder gescheiden worden zijn er 3 opties:

1. De baby's passen zich direct aan,

2. De baby's geven geen piep, omdat hun coping is dat je niet te veel moet opvallen en

3. Ander baby's huilen als ze gescheiden worden van hun moeder.


Het huilen van baby's tijdens het slapengaan en de emotionele uitdagingen, die ze kunnen ervaren wanneer ze van hun moeder worden gescheiden, zoals bijvoorbeeld wanneer ze naar een kinderdagverblijf gaan, zijn onderwerpen die de aandacht van ouders, opvoeders en onderzoekers al lange tijd trekken. Het heeft diepgaande psychologische en emotionele implicaties voor zowel de baby's als de ouders. Het begrijpen van de achterliggende mechanismen is essentieel om zorgzame en effectieve strategieën te ontwikkelen om met deze situaties om te gaan.


Het Huilen van Baby's bij het Slapengaan is een Natuurlijke Uiting van Behoeften

Het huilen van baby's als ze moeten slapen is een normale en natuurlijke reactie. Hoewel het voor ouders vaak hartverscheurend kan zijn, is het belangrijk om te begrijpen dat het huilen van baby's tijdens het slapen een manier is waarop ze hun behoeften uiten. Baby's hebben verschillende behoeften, waaronder voeding, comfort en nabijheid van hun verzorgers. Huilen is hun manier om aandacht te vragen en geruststelling te zoeken. Het opbouwen van een consistent slaapritueel en het bieden van troost kan helpen bij het verminderen van het huilen en het bevorderen van een positieve slaapomgeving.


Scheiding van Moeder en Emotionele Reacties van Baby's

De scheiding van een baby van de moeder, vooral in situaties waarbij de moeder gaat werken en de baby naar een kinderdagverblijf gaat, kan een bron van stress en angst zijn voor zowel de baby als de moeder. De voor de baby plotselinge scheiding kan gevoelens van verlatenheid en onzekerheid teweegbrengen, wat zich kan uiten in huilen, angst en zelfs gedragsveranderingen. De baby heeft en kan geen invloed uitoefenen op de situatie. Het is totaal overgelaten aan iemand die het niet kent, niet weet of hij die persoon kan vertrouwen, als het mis gaat kan hij niets doen. Voor de baby is dit een beangstigende situatie en hierdoor voelt hij zich onveilig. Slapen maakt het niet makkelijker. Zolang je als baby wakker bent, kan er een gevoel van controle zijn, maar als je moet slapen is deze controle helemaal weg. Slapen kan daardoor als eng ervaren worden.


Aanpassen aan Verandering: Begeleiding en Geduld

Het is belangrijk om te erkennen dat het proces van aanpassing aan verandering voor baby's en ouders tijd kost. Ouders en verzorgers kunnen een rol spelen in het vergemakkelijken van deze overgang door zorgvuldigheid, geduld en empathie te tonen. Het geleidelijk wennen aan nieuwe omgevingen en zorgverleners kan het voor baby's gemakkelijker maken om zich aan te passen. Communicatie met het kinderdagverblijfpersoneel en het delen van informatie over de behoeften en gewoonten van de baby kunnen helpen bij het creëren van een ondersteunende omgeving.


Het Belang van Hechting en Verbinding

Onderzoek heeft aangetoond dat een veilige hechting aan de verzorger essentieel is voor de emotionele ontwikkeling van een baby. Het opbouwen van een sterke band met zowel de moeder als andere verzorgers kan bijdragen aan het verminderen van angst en stress bij scheidingssituaties. Het aanmoedigen van interactie, knuffelen en geruststelling wanneer de baby weer bij de moeder is, kan helpen bij het versterken van deze hechtingsrelatie. Maar ook het vertroetelen, bewegen, wiegen en knuffelen tijdens het verblijf bij het kinderdagverblijf is helpend om het stress niveau bij de baby te verlagen.


Het bewegen van een kind, zoals het wiebelen, wiegen, schommelen of bewegen in het algemeen, kan een belangrijke rol spelen bij het omgaan met het bovengenoemde probleem van het huilen bij het slapengaan en de emotionele reacties bij scheiding van de moeder.

Hier zijn enkele manieren waarop troostende beweging van invloed kan zijn:

1. Kalmering en Comfort: Beweging kan een kalmerend effect hebben op baby's. Het wiegen of wiebelen van een baby kan helpen om hen gerust te stellen en te kalmeren, waardoor ze zich veilig en comfortabeler voelen. Bij de ontwikkeling van het baby in de buik wiebelt het kind ook heen en weer. Het is een vertrouwd gevoel en kan daardoor nuttig zijn tijdens het slapengaan wanneer baby's mogelijk angstig of onrustig zijn.

2. Nabijheid en Hechting: Beweging houdt vaak fysieke nabijheid in. Dit kan de hechting tussen de baby en de ouder of verzorger versterken. De fysieke nabijheid, die wordt geboden door beweging kan helpen om de angst voor scheiding enigszins te verminderen, vooral wanneer de baby zich van de moeder gescheiden voelt.

3. Overgangsritueel: Het introduceren van een bewegingsritueel als onderdeel van het slaaproutine kan helpen om de overgang naar het slapengaan gemakkelijker te maken. Het kan een signaal zijn voor de baby dat het tijd is om te ontspannen en te kalmeren voor het slapengaan.

4. Stimulatie van Zintuigen: Beweging kan de zintuigen van een baby stimuleren en hen afleiden van eventuele gevoelens van ongemak of angst. Het kan helpen om de aandacht van de baby af te leiden van de scheiding van de moeder en hen te helpen ontspannen.

5. Emotionele Uitlaatklep: Beweging kan een positieve uitlaatklep zijn voor de emotionele spanning die baby's kunnen ervaren. Het kan hen helpen om eventuele angst of frustratie te uiten en te kanaliseren, wat op zijn beurt kan bijdragen aan een betere emotionele regulatie.

6. Slaapbevordering: Het wiegen of wiebelen van een baby kan een rustgevend effect hebben en bijdragen aan een snellere overgang naar slaap. De beweging kan helpen om de baby in een ontspannen staat te brengen, waardoor ze gemakkelijker in slaap kunnen vallen.


Vertroetelen, vertroetelen, vertroetelen

Natuurlijk is elke baby uniek en heeft verschillende behoeften. Niet alle baby's reageren op dezelfde manier op beweging. Het is essentieel om de reactie van het kind te observeren en te begrijpen. Daarnaast kan beweging worden aangevuld met een veilige en comfortabele slaapomgeving, een consistente slaaproutine en emotionele ondersteuning.

In het geval van scheiding van de moeder, kan het toepassen van bewegingstechnieken zoals wiegen of schommelen, gecombineerd met geruststellende woorden en genegenheid, helpen bij het verminderen van de angst bij baby's. Met andere woorden: baby's kunnen niet genoeg vertroeteld worden. Het kan helpen om een gevoel van vertrouwen en veiligheid te creëren, zelfs in nieuwe omgevingen zoals een kinderdagverblijf.

54 weergaven0 opmerkingen
bottom of page