Zoeken
  • Mojo51

Samenwerking FERM en Mojo51

Bijgewerkt: 24 jun 2018

FERM en #opnaarschool van Mojo51

Sinds kort werkt Mojo 51 samen met Ferm om schooluitval voor jongeren die overbelast zijn te voorkomen. We hebben nu bijna twee trajecten achter de rug. Eén met succes afgerond en de andere eindigt in juli.

"Het onmogelijke is mogelijk geworden!" post onze client op facebook. Ze heeft haar cijferlijst als foto bijgevoegd.

Ze ging wel naar school, maar niet naar de les. Zelf bepalend, grote mond en niemand had er meer grip op. Een duidelijk hulpvraag zonder woorden. Op school werd de hulpvraag opgepakt en een traject bij FERM aangevraagd.


Wat doet FERM


Ferm heeft o.a. de plusvoorziening. Zij beschrijven dit als volgt op hun website:

‘Overbelaste’ jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar lopen door een opeenstapeling van problemen (gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en criminaliteit in de directe omgeving) een groot risico op zowel school- als maatschappelijke uitval.  www.rijksoverheid.nl

In het nieuwe VSV programma wordt ook voor de maatwerktrajecten voor Overbelasten nadrukkelijk gezocht naar de samenwerking: “Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid met de jongere voorop staan.” Een aanvraag voor een maatwerktraject met enkel een onderwijs- of zorgcomponent is dus geen plusvoorziening. Maatwerktrajecten of Plusvoorzieningen zullen onderling dan ook erg van elkaar verschillen, afhankelijk van het aantal jongeren dat als ‘overbelast’ aangemerkt kan worden, de aard van hun problematiek en reeds bestaande voorzieningen in de regio.

Veel gevraagde trajecten in de regio zijn met name de individuele coaching trajecten, uitgevoerd door verschillende buitenschoolse coaches. Deze en alle andere trajecten kunnen aangevraagd worden bij de Pluscoördinator.


Wat biedt Mojo51


Indien een jongere bij Mojo51 wordt aangemeld door FERM

bieden wij voor 3 maanden een traject met 3 componenten:

1. begeleiding bij het inhalen van het school en/of huiswerk,

2. inhalen of halen van stage als de stage nog niet gelopen is of een zinvolle dagbesteding in de drukkerij PressOn van Mojo51,

3. begeleiding bij de terug keer naar school.


Informatie over de mogelijkheden van de plusvoorziening is de lezen op https://www.ferm-s3h.nl/plusvoorziening/ of op de school van uw kind.50 keer bekeken
  • White LinkedIn Icon