top of page

"Jonge Genieën: Braille, Mobiele Apps en Kernfusie - De Opmerkelijke Prestaties van Pubers"

Bijgewerkt op: 31 mei

In het tweede deel van de serie: nieuwsgierigheid en verwondering gaat het over welke geweldige invloed pubers kunnen hebben op de samenleving.

Pubers staan bekend om hun creativiteit en het vermogen om buiten de gebaande paden te denken. Hun vermogen om meer dan de rest van de mensheid experimenteel te denken, hun verbeeldingskracht en fantasie te gebruiken en zich niets aan te trekken van de grenzen die wij als volwassenen hebben getrokken kan ouders, verzorgers en leraren tot wanhoop drijven.


Pubers hebben vaak de neiging om conventionele denkwijzen uit te dagen en nieuwe ideeën te verkennen. Ze zijn bereid om risico's te nemen en nieuwe benaderingen te proberen zonder zich te laten beperken door de heersende norm of regels. Met hun levendige verbeeldingskracht en fantasie kunnen ze gemakkelijk in verschillende werelden duiken, nieuwe personages bedenken en complexe scenario's creëren. Dit experimentele denken kan leiden tot innovatieve oplossingen en creatieve resultaten en helpt hen bij het genereren van nieuwe ideeën en het bedenken van originele concepten.


Daarnaast staan pubers open voor het verkennen van nieuwe ervaringen en ideeën. Ze zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen begrijpen. Deze openheid stelt hen in staat om verschillende perspectieven te verkennen en nieuwe manieren van denken te omarmen, wat de basis vormt voor creatieve expressie. Ze ervaren vaak intense emoties en gebruiken creatieve middelen om deze emoties te uiten. Of het nu gaat om het schrijven van gedichten, het maken van kunstwerken, het spelen van muziek of het dansen, creatieve uitingen bieden pubers een manier om hun gevoelens te kanaliseren en uit te drukken op een unieke en persoonlijke manier.

Hoewel deze kenmerken niet exclusief zijn voor pubers, zijn ze vaak prominenter aanwezig in deze leeftijdsgroep.

Een paar feiten uit het verleden en heden om aan te tonen hoe de creativiteit van pubers de wereld beïnvloed hebben.

Eerst een aantal individuen, die in staat waren om opmerkelijke creatieve prestaties te leveren op verschillende gebieden, zoals muziek, wiskunde, leiderschap, literatuur en kunst. Het benadrukt het potentieel van pubers om buitengewone creatieve capaciteiten te ontwikkelen en uit te drukken op jonge leeftijd.


Wolfgang Amadeus Mozart wordt beschouwd als een van de grootste componisten in de geschiedenis. Hij begon al op jonge leeftijd muziek te componeren en op te treden. Op zijn vijfde componeerde hij al muziekstukken en op zijn elfde had hij al meerdere symfonieën en opera's gecreëerd.

Blaise Pascal was een Franse wiskundige, natuurkundige en filosoof die bekend staat om zijn bijdragen aan de kansrekening en hydrodynamica. Op de leeftijd van zestien bedacht hij de Pascal-driehoek, een belangrijk wiskundig concept dat nog steeds wordt bestudeerd.

Joan of Arc was een tienermeisje uit de 15e eeuw dat een opmerkelijke rol speelde in de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Op de leeftijd van zeventien leidde ze het Franse leger naar verschillende overwinningen en werd ze een symbool van patriottisme en moed.

Anne Frank is bekend om haar dagboek dat ze schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen ze ondergedoken zat om te ontsnappen aan de nazi-vervolging van Joden. Haar dagboek getuigt van haar creatieve geest en schrijftalent op een jonge leeftijd.

Pablo Picasso wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke kunstenaars van de 20e eeuw. Hij begon zijn artistieke carrière op jonge leeftijd en toonde al op vroege leeftijd buitengewone vaardigheden en een ongebruikelijke creatieve visie.


Als tweede een aantal voorbeelden die illustreren dat pubers in staat kunnen zijn om vernieuwende ideeën en technologische oplossingen te bedenken die positieve verandering teweegbrengen in diverse domeinen, zoals communicatie, milieu, energie en veiligheid. Hun frisse perspectieven, nieuwsgierigheid en passie voor innovatie kunnen leiden tot opmerkelijke prestaties op jonge leeftijd.

Braille: Louis Braille, geboren in 1809, raakte op jonge leeftijd blind en ontwikkelde als tiener het brailleschrift. Zijn innovatieve systeem van verhoogde puntjes stelde blinden en slechtzienden in staat om te lezen en te schrijven, wat een revolutionaire impact had op de toegankelijkheid van informatie voor mensen met visuele beperkingen.

Eerste mobiele app: Nick D'Aloisio, een Britse tiener, ontwikkelde op 17-jarige leeftijd de app "Summly" in 2011. Deze app gebruikte algoritmen om nieuwsartikelen samen te vatten tot korte, overzichtelijke stukken tekst. Later werd de app overgenomen door Yahoo! en werd het een belangrijke stap in de ontwikkeling van nieuwsaggregatie-apps.

Kernfusiereactor: Taylor Wilson, op 14-jarige leeftijd, bouwde hij een kernfusiereactor in de garage van zijn ouderlijk huis. Hij werd daarmee de jongste persoon ooit die dit presteerde. Zijn werk en interesse in nucleaire wetenschap hebben bijgedragen aan de bevordering van schone energie en de ontwikkeling van geavanceerde technologieën.

Ocean Cleanup: Boyan Slat, een Nederlandse uitvinder en ondernemer, bedacht op 18-jarige leeftijd het concept van de Ocean Cleanup. Hij ontwikkelde een systeem dat plastic afval uit de oceanen kan verzamelen en verwijderen. Dit project heeft veel aandacht gekregen en draagt bij aan het oplossen van het wereldwijde probleem van plasticvervuiling in de oceanen.

Situational Awareness Tool for Soldiers (SATS): Jonny Cohen, een tiener uit Israël, ontwikkelde de SATS, een apparaat dat soldaten in het veld helpt om veiligheidsrisico's en bedreigingen te identificeren. Het systeem maakt gebruik van sensoren en geavanceerde algoritmen om real-time informatie te verzamelen en te analyseren, waardoor soldaten beter geïnformeerd en voorbereid zijn.


Ook op sociaal gebied zijn pubers en adolescenten veel actiever.

Zij staan erom bekend dat ze vaak een sterk gevoel van rechtvaardigheid en passie hebben. In vergelijking tot andere leeftijdsgroepen hebben zij hierdoor een grotere neiging tot activisme.


Tijdens deze puberfase is er periode van identiteitsvorming en het ontwikkelen van eigen waarden en overtuigingen. In deze tijd ontwikkelen pubers en adolescenten een groter bewustzijn van sociale onrechtvaardigheid en voelen sterke empathie voor degenen die lijden onder ongelijkheid, onrecht of misstanden. Ze worden zich bewust van de problemen in de wereld en ontwikkelen een sterk gevoel van idealisme, waarbij de pubers en adolescenten het idee hebben dat ze de wereld kunnen verbeteren. Meestal zijn pubers niet onder de indruk van de establishment en vinden dat zij in actie moeten komen om verandering te bewerkstelligen en op te komen voor de rechten en behoeften van anderen.


Tevens zijn jonge mensen nieuwsgierig naar de nieuwste snufjes op het gebied van technologie en hebben daardoor sneller toegang tot informatie. Met de opkomst van internet en sociale media hebben zij gemakkelijker toegang tot informatie over wereldwijde problemen en sociale kwesties. Ze kunnen snel en gemakkelijk kennis vergaren, communiceren en zich mobiliseren voor verandering, waardoor ze de mogelijkheid hebben om activisme op grote schaal te voeren.


Pubers en adolescenten voelen zich minder gebonden zijn aan verantwoordelijkheden en verplichtingen, waardoor ze zich kunnen inzetten voor activisme zonder de belemmeringen van gestelde normen en waarden van de maatschappij. Ze hebben vaak een verhoogd gevoel van onbevreesdheid, waarbij ze bereid zijn om risico's te nemen en zich uit te spreken voor waar ze in geloven.

Daarbij speelt de peergroup ook een belangrijke rol. Omringt door een peergroup die hun emoties, denken en doen begrijpen, kunnen ze elkaar goed ondersteunen, inspireren en versterken, wat leidt tot een grotere betrokkenheid bij activisme.


Ondanks dat pubers regelmatig als lastig bestempeld worden en vaak roepen dat de alles en iedereen saai is, is de puber zelf verre van saai. De vraag is: Hoe kun je pubers en adolescenten op de juiste manier voeden. De uitdaging is om pubers en adolescenten te motiveren en inspireren, zodat ze kunnen zijn en doen waar ze zo goed in zijn nl. creatief en innovatief.


Volgende week in deel 3: maar hoe dan?


19 weergaven0 opmerkingen
bottom of page