top of page

"Bewegend Leren: Slimme Synergie voor een Leerrijke Gymles en Tijdwinst in het Onderwijs"

Bewegend leren doe je er als onderwijzer niet bij. Daar heb je het veel te druk voor. Bewegend leren geeft je de mogelijkheid om combinaties te maken met activiteiten die je al apart van elkaar doet, zodat jij als onderwijzer meer tijd overhoudt.Reken memory
Reken memory

direct naar twee voorbeeld oefeningen

Plaats bepalende woorden

Benodigdheden: pionnen

Zet net zoveel pionnen in het lokaal dan kinderen. Laat de kinderen rondrennen door het lokaal. Als je zegt: 'boven' rennen de kinderen naar een pion en houden deze boven hun hoofd. Herhaal dit met rechts, links, onder, voor, achter enz. Je kunt natuurlijk allerlei variaties verzinnen om het spannender of makkelijker te maken.


Ogen tellen

Benodigdheden papier met cijfers en dobbelstenen.

Leg net zoveel cijfers in de zaal als getallen die je kunt maken met de dobbelstenen. Gebruik je 1 dobbelsteen dan heb je de getalen 1 t/m 6 in de zaal, bij 2 dobbelstenen 1 t/m 12 enz. Gooi de dobbelstenen, noem de getallen die je gegooid hebt. De kinderen kunnen de getallen optellen en naar het juist cijfer in de zaal rennen. Variaties kun je maken door niets te zeggen en de kinderen zelf laten kijken. Soms met 1 of soms met meerder dobbelstenen te gooien.


Het onderwijzen van kinderen brengt veel uitdagingen met zich mee, waaronder tijdsbeperkingen en werkdruk. In alle drukte is het van essentieel belang om creatieve en efficiënte methoden te vinden om toch de doelen te halen die gesteld zijn. Bewegend leren is een innovatieve aanpak, die zowel het leerproces verbetert als tijd bespaart voor onderwijzers. Door vakken slim te combineren, kunnen onderwijzers kinderen actief betrekken in het leerproces en tegelijkertijd waardevolle tijd besparen. In dit artikel bekijken we hoe bewegend leren kan helpen om de druk van het werk te verminderen en ruimte te creëren voor andere belangrijke taken.


Wat is bewegend leren?


Bewegend leren is een onderwijsbenadering, die fysieke activiteit integreert in het leerproces. Het combineert lichamelijke beweging met educatieve activiteiten om het begrip en de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Door het gebruik van beweging kunnen leerlingen informatie beter verwerken en onthouden.


Het makkelijkst is tijdwinst is te realiseren door bijvoorbeeld een leerijke gymles te geven waarin schoolvakken gecombineerd worden met bewegen.

Efficiëntie door Integratie van Vakken


Eén van de sleutels tot het besparen van tijd is het slim combineren van vakken. Door gym en bijvoorbeeld het leren van plaatsbepalende woorden te integreren, kunnen onderwijzers twee vakken in één les behandelen. Een gymoefening kan worden ontworpen om de kinderen te leren wat voor, achter, rechts, links, opzij, enz. betekenen, terwijl ze tegelijkertijd actief zijn en plezier hebben. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de lesuren en minimaliseert overgangstijd tussen activiteiten.


Wil je graag tijdwinst boeken door bewegend leren integreren, maar weet je niet hoe en waar je moet beginnen. Geen probleem. Ons doel is om dit voor iedereen en elke organisatie beschikbaar te maken. Dus neem vooral contact met ons op. Samen vinden we een weg om dit voor je te realiseren.


Actieve Betrokkenheid en Begrip


Bewegend leren stimuleert actieve betrokkenheid van leerlingen. Tijdens bewegingsactiviteiten zijn kinderen actief bezig met het leerproces, wat hun begrip en onthouden van de lesstof bevordert. Het is leuker om nieuw te leren kennis vele malen te herhalen tijdens een spelletje, dan zitten op je stoel. Actief leren leidt tot meer gemotiveerde leerlingen, die zich beter kunnen concentreren en meer openstaan voor het opnemen van nieuwe informatie. Na de actieve les zijn de hersenen nog genoeg actief om weer een tijdje zittend aan de slag te gaan.


Woordjes stampen is leuker tijdens een spel, dan zittend op je stoel

Vergroten van Leerrendement


Door beweging en leren te combineren, wordt het leerrendement vergroot. Studies hebben aangetoond dat fysieke activiteit het cognitieve functioneren kan verbeteren, waaronder aandacht, geheugen en probleemoplossend vermogen. Leerlingen zullen daardoor de lesstof effectiever begrijpen en onthouden.


Variatie en Plezier in het Lesgeven


Bewegend leren biedt variatie in de lesmethoden, waardoor het lesgeven boeiender wordt. De afwisseling tussen zittende activiteiten en bewegingsactiviteiten houdt de kinderen gemotiveerd en enthousiast. Bovendien draagt de speelse aard van bewegend leren bij aan een positieve leeromgeving en vergroot het het plezier van zowel de leerlingen als de onderwijzers.


Conclusie


Bewegend leren is dus niet een apart vak wat je er ook nog bij moet doen, omdat het tegenwoordig hip is. Combineer de al aanwezige activiteiten om je taken als onderwijzer te verlichten en de kinderen laten leren met plezier.


Door mee te doen met één van de masterminds kun je al een startplan maken met bewegend leren. De eerst volgende is in België. Voor meer informatie kun je hier terecht

285 weergaven0 opmerkingen
bottom of page