Zoeken
  • Mojo51

Aanmelden bij Mojo51

Bijgewerkt: 17 apr 2019

Stichting Mojo51 heeft een aantal trajecten waarvoor je je als jong volwassene en als jongere kan inschrijven. Voor alle dienstverlening en trajecten hanteren wij dezelfde aanmeldingsprocedure. Op dit moment worden we op allerlei manieren benadert en gaat er hier en daar het één en ander mis. Daarom hieronder de procedure die wij hanteren.


Aanmelden kan op twee manieren...

Aanmelden kan via de mail (info@mojo51.nl) en via de telefoon (0570-676991 van maandag t/m donderdag van 10 tot 16 uur.). Je krijgt dan informatie over de procedure en kunt vragen stellen over het traject waar je je voor op wil geven. Je kunt natuurlijk ook je ouders, begeleiders, verzorgers, mentoren van school of uitkeringsinstantie e.d. laten bellen. Voor ons is het belangrijk dat we een goed beeld krijgen van wie je bent en wat je nodig hebt. Daarom wordt er altijd een kennismakingsgesprek gepland. Aan de telefoon of via de mail krijg je een lijstje van ons met zaken die wij gaan vragen tijdens het kennismakingsgesprek. Ook is het goed om je ouders/verzorgers en/of begeleiders mee te nemen tijdens dit kennismakingsgesprek. Je krijgt veel informatie en twee mensen horen meer dan één.


Zonder kennismaking kunnen we geen aanname procedure starten

Met elkaar kennismaken vinden wij heel belangrijk. Als jij niet weet wat wij te bieden hebben en wie wij zijn, dan kan je geen goede beslissing maken over of je bij ons wil komen. Maar andersom geldt dat ook. Wij willen ook weten of wat wij te bieden hebben wel goed genoeg is voor jou. Daarnaast is het belangrijk om samen te beslissen welk traject het beste bij je past en waar jij (of je ouders/begeleiders) de financiering daarvoor kan aanvragen. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden. Naargelang je keuze voor een bepaald traject kunnen wij je hierin adviseren. Aan het einde van het gesprek maken we een vervolgafspraak. Tijdens de vervolgafspraak kan je aangeven of je wel of niet met Mojo51 in zee wil. In de tussenliggende periode kan je nog ontbrekende informatie naar ons toesturen. Deze informatie kan gaan over:

  • Van welke organisaties heb je allemaal ondersteuning

  • Heb je ooit een onderzoek laten doen en is daar nog een document van

  • Wat wil je graag bereiken

  • Lukt het je om financiering te krijgen en van wie is dat dan (bijv. uwv, beschikking via gezinscoach of het sociale wijkteam, 1000 kansenproject, ferm of iets anders)

  • Wat verwacht jij van ons

  • Wat verwacht je begeleider, je ouders e.d. van ons

Hebben we alle informatie van je ontvangen, dan plannen we een vergadering om te bespreken of wij de juiste organisatie zijn om je te ondersteunen. Indien je niet bij ons terecht kan, kunnen wij suggesties doen welke andere organisaties je wellicht wel kunnen ondersteunen.

Als je wel bij ons wil komen en wij denken dat we je goed kunnen ondersteunen, dan wordt in het vervolggesprek besproken hoe het traject verder verloopt.

Zodra de financiering van je traject rond is, kan je beginnen.


83 keer bekeken
  • White LinkedIn Icon