Zoeken
  • Mojo51

44 kansen om een leerwerktraject te volgen bij PressOn

Bijgewerkt: 23 jun 2018

Drukkerij PressOn van Mojo51 kan 44 leerwerktrajecten gefinancierd door de Provincie Overijssel aanbieden.


Goed nieuws!

Stichting Mojo51 heeft de subsidie 1000 kansen van de Provincie Overijssel toegekend gekregen. Dit betekent concreet dat wij dit jaar nog 20 leerwerktrajecten kunnen aanbieden en volgend jaar 24.


Wij hebben ons ingeschreven voor de doelgroep kwetsbare jongeren of jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar.

Weet u binnen uw organisatie jonge mensen die graag dit traject willen volgen?

Meld ze dan aan via info@mojo51.nl, dan bekijken we samen of zij geschikt zijn voor dit traject.


Toelichting

Wij bieden jonge mensen tussen 16 en 27 jaar een leerwerktraject aan bij ons in de drukkerij in de Nieuwstraat 51 in Deventer. Het gaat om jonge mensen in de bovengenoemde doelgroep die moeite hebben met het behalen van een startkwalificatie, of een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en er niet of nauwelijks in slagen daar een duurzame positie te verwerven.


Een leerwerktraject binnen de drukkerij kan 3 tot 6 maanden lang zijn en wordt aangegaan voor minimaal 20 uur per week. Er wordt naast het werk in de drukkerij gewerkt aan alle sociale en cognitieve vaardigheden om weer naar school te gaan of kans te maken op arbeid. Daarnaast kunnen de jongeren hun talenten ontdekken in de toekomstklas waar ze ook getraind worden om te solliciteren en/of zich te oriënteren op (vervolg)opleidingen.


Kosten

Deelname wordt bekostigd door de Provincie Overijssel en onze stichting


Verwachtingen van de plaatsende organisatie

Tijdens het leerwerktraject wordt er door onze organisatie geen persoonlijke/ambulante begeleiding geboden. De eventuele benodigde persoonlijke/ambulante begeleiding blijft, indien aanwezig, bij de plaatsende organisatie. Tevens wordt van de plaatsende organisatie verwacht dat zij een actieve rol speelt in het zoeken naar de juiste vervolg plek (bijvoorbeeld terug naar school of zoeken naar een baan). Dit wordt ook vastgelegd in een overeenkomst die we samen aangaan.


Aanmelding

U kunt een jongere aanmelden door een mail te sturen naar info@mojo51.nl. Vermeld hierin naam, leeftijd en een korte omschrijving waarom dit traject passend is.74 keer bekeken
  • White LinkedIn Icon