De droom van Mojo51

Stichting Mojo51 (voorheen WonderKids) is opgericht in 2010  en is ontstaan vanuit de behoefte van kinderen, jongeren en jong volwassenen die zich, ondanks hun achterstandssituatie, willen blijven ontwikkelen. Mojo51  wil zich inzetten voor kinderen, jongeren en jong volwassene (van 4 tot 27 jaar) die door financiële en sociale belemmeringen minder kansen in de samenleving dreigen te krijgen. 
Missie
Mojo51 wil haar diensten dusdanig inrichten dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen duurzaam, d.w.z. langdurig een naar de toekomst gerichte verbetering van kwaliteit van leven kunnen bewerkstelligen. Iedereen op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden. Dit kan gericht zijn op het vinden van passend werk, een ondersteunend netwerk, wonen en/of scholing.
 
Visie
Door een goede begeleiding kan een jongeren of volwassene naar zijn of haar volledige potentie gebracht worden. Het uitgangspunt is dat iedereen altijd vooruitgang te kan boeken, ook wanneer dit niet direct leidt tot toetreding tot de arbeidsmarkt. Het kan voor mensen van enorme waarde zijn om een persoonlijke groei door te maken die in eerste instantie alleen al het leven iets eenvoudiger maakt. 
Mojo51 organiseert activiteiten waarbij kinderen,  jongeren en jong volwassenen gevoed worden met mogelijkheden. Mogelijkheden om problemen op te lossen, mogelijkheden om in omwegen te denken, mogelijkheden om kwaliteiten te ontdekken en mogelijkheden om de wereld te ontdekken in al haar facetten. De kunst is soms om hen niet alleen de gebaande paden te laten lopen, maar het zicht vrij te maken, zodat ze zelf hun eigen pad kunnen kiezen. Dit alles om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst. Door de stoeikruimels, trainingen, ambulante ondersteuning en onze drukkerij PressOn is het voor onze mogelijk mensen weer in hun kracht te zetten en hen de vaardigheden mee te geven die nodig zijn om je staande te houden in onze ingewikkelde maatschappij.
Dit doen wij niet alleen. Er is samenwerking met gemeenten uit de steden3hoek, FERM, scholen op VMBO, MBO en HAVO, VWO niveau, UWV, DWT, Het Plein en Activering en Provinciaal. Daarnaast is er een goede samenwerking met collega zorgverleners zoals Cases to Care, Iriszorg, HalteZ, Pactum, Lijn5, jeugdreclassering, COA, USG Restart en vele andere. Maar ook binnen het MKB wordt er contacten onderhouden.
Voor de Stoeikruimels zijn wij afhankelijk van donaties. Stichting Leergeld Deventer, de Lions Deventer Zuid en veel particulieren hebben afgelopen jaren veel geld gedoneerd om dit mogelijk te maken.
Mojo51 is ondergebracht bij een Stichting om de zorg voor deze kinderen en jongeren beter toe te spitsen op hun problematiek en om de geldstromen overzichtelijk te houden. 

ANBI

Stichting Mojo51 is een ANBI. Dit houdt in dat wij een instelling zijn die zich voor minstens 90% inzet voor algemeen nut. Wat ANBI precies inhoudt en waarom wij hiervoor in aanmerking komen les je op de pagina van de belastingdienst

 

Wanneer u doneert aan stichting Mojo51 betekent dat ook voordeel voor jou. Hoe dit precies werkt kun je lezen op giften en Anbi.

 

Wil je graag lezen of Mojo51 aan onze verplichtingen voldoen lees dan verder op: welke verplichtingen heeft een ANBI instelling.

 

Onze gegevens m.b.t. ANBI status kunt u vinden op ANBI.nl

RSIN 822912764 / ANBI 822912764

  • White LinkedIn Icon