top of page
Wat gebeurt er met uw donatie

De beroemde strijkstok

 

Onlangs vroeg een donateur ons “Waar is jullie strijkstok?” Stichting Mojo51  (voorheen WonderKids) heeft geen strijkstok. Het geld dat gedoneerd wordt, is zelfs ons geld niet. Wij vinden dat dit het geld is voor de kinderen en jongeren die zich niet kunnen ontwikkelen. Elk dubbeltje, dat binnen komt zet Stichting Mojo51 om in een kwartje. We stimuleren de kinderen hun kwaliteiten te ontwikkelen en hun kansen te pakken, waardoor ze aan hun toekomst kunnen bouwen en van meer waarde kunnen zijn in onze maatschappij. Door uw donatie en onze inspanning vallen deze kinderen en jongeren niet uit en vormen zij geen belasting voor de samenleving. Uw donatie is een goede investering in hun en uw toekomst.

 

Slim zaken doen

Zoveel mogelijk geld reserveren we voor onze programma’s. En het lukt ons omdat we slim met middelen omgaan en een laag kosten beleid hanteren. Er wordt samengewerkt met bedrijven die materialen voor ons aanschaffen of gratis diensten leveren. Zo zijn computers en printers gedoneerd, reclame middelen bekostigd en wordt het onderkomen van Mojo51 voor een deel geschonken. Ook zijn we zo transparant mogelijk over waar we werken, wat we daar doen, hoe dat gaat, met wie en wat de resultaten zijn. Hier op deze website, onze nieuwsbrief, Facebook pagina, Twitter. Of kijk in onze jaarrekeningen. Deze zijn opgesteld met een accountantskantoor en geven inzicht in hoe wij met het binnengekomen geld, uw donatie, zijn omgegaan.

Een goed jaar bestaat niet…

Meer inkomsten. Uitbreiding van de programma’s. Meer kinderen en jongeren geholpen. Prima gedaan? Bedrijfsmatig geen slecht jaar. Alleen, zo zien wij dat niet. Het is schrijnend om te zien hoe hard Stichting Mojo51 nodig is. Natuurlijk zijn we liever helemaal niet nodig. Zolang er kinderen en jongeren zijn die tussen wal en schip vallen alleen omdat ze niet in aanmerking komen voor financiële steun, of zich niet laten plooien naar een methodiek of systeem, blijft Mojo51 zoeken naar middelen om deze jonge mensen wél de kans te bieden zich te ontplooien.

 

Het is zo simpel

De basisprincipes van Mojo51 zijn simpel: we kijken wat het kind kan en geven het kind de kans dit op zijn/haar manier en niveau uit te breiden. Uiteindelijk komt vanzelf het vertrouwen dat het leven geen monster is dat je in zijn greep houdt, maar dat je in staat bent je leven vorm te geven en het hoofd te bieden. Deze aanpak werkt. Dit blijkt uit de verhalen die u kunt lezen op onze website.

 

En wat brengt de toekomst?

Dit is allemaal heel mooi, maar de tijd staat niet stil. Ook in de komende jaren zullen vele ouders, leraren, kinderen en jongeren een beroep doen op Mojo51.

 

Doneer of steun ons op een andere wijze. Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact met ons op:info@mojo51.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen bovenmatige beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De leden van raad van toezicht worden voor hun werkzaamheden niet gehonoreerd. De onkosten die voor de stichting gemaakt worden, kunnen worden vergoed. 

ANBI

Stichting Mojo51 is een ANBI. Dit houdt in dat wij een instelling zijn die zich voor minstens 90% inzet voor algemeen nut. Wat ANBI precies inhoudt en waarom wij hiervoor in aanmerking komen les je op de pagina van de belastingdienst

 Wanneer u doneert aan stichting Mojo51 betekent dat ook voordeel voor jou. Hoe dit precies werkt kun je lezen op giften en Anbi.

 Wil je graag lezen of Mojo51 aan onze verplichtingen voldoen lees dan verder op: welke verplichtingen heeft een ANBI instelling

Onze gegevens m.b.t. ANBI status kunt u vinden op ANBI.nl

RSIN 822912764 / ANBI 822912764

bottom of page